Zákaznícka zóna

Dotácia z participatívneho rozpočtu BSK

Na základe výsledkov hlasovania verejnosti v rámci Participatívneho rozpočtu náš projekt „HAPPY - miesto pre všetkých“ získal 582 hlasov a získal nárok na plnú finančnú podporu t.j. 3 495 €.  Zo získanej dotácie dopĺňame rôzne cvičebné pomôcky na podporu a rozvoj motoriky pre deti, ale aj pre dospelých, rôzne výtvarné pomôcky, a tiež skladacie pracovné stoly, stoličky a koberec, aby sme aj novovytvorenú učebňu mohli využívať na viacero účelov, pre čo najviac návštevníkov.

publikované: 02. 09. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.