Zákaznícka zóna

Dramatický krúžok
5 hviezdičiek 1 hodnotenie

Dramatický krúžok rozvíja ich fantáziu a predstavivosť detí. Rôznymi hrami a cvičeniami sa pripravujú na svoje prvé divadelné predstavenie. Zábavnou formou u detí rozvíjame zmysel pre spoluprácu, tvorivosť, aj improvizáciu.

-názov kurzu-

Dramatický príbeh je podporený rôznymi činnosťami a hrami. Vďaka vhodnej motivácii a jasnému určeniu pravidiel, sa deti do hier radi zapoja a budú ich baviť. Deti si vyskúšajú prípravu divadelného predstavenia, vrátane vytvorenie kulís a rekvizít. Na záver každého trimestra deti s lektorkou pripravia otvorenú hodinu, na ktorej rodičom predvedú na čom počas trimestra pracovali.

Dramatický krúžok pre deti bude trvať celý školský rok (s výnimkou školských prázdnin a štátnych sviatkov), deti, ktoré sa zapíšu v septembri môžu navštevovať krúžok počas celého školského roka. Termíny budú vypísané vždy na 10 hodín, spolu 3 trimestre, prednosť pri zápise majú deti, ktoré v krúžku pokračujú.

Ako prebieha hodina, na ktorej je dieťa bez rodiča?

Rodičia svoje dieťa na kurz privedú a odovzdajú lektorke na začiatku lekcie, vyzdvihnúť si dieťa prídu z krúžku opäť osobne na konci lekcie. Lekcia trvá 60 minút.

V každom kurze pre deti je zahrnutá je 1 HODINA ZDARMA, ktorá slúži ako náhradná hodina, ak ste nejakú hodinu vynechali, alebo ako bonusová hodina, ak ste navštevovali celý kurz.

Zobraziť bližší popis

Aktuálne termíny pre

Dramatický krúžok

Prebiehajúce termíny

V prípade, že máte záujem aby sme Vás informovali o nových termínoch, prihláste sa, prosím, k odoberaniu noviniek.

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.