Zákaznícka zóna

Ohýbaj sa, jazýček!

Kurz sa zameriava na rozvoj jazykových schopností. Budeme rozvíjať oromotoriku pomocou rôznych hier. Zameriame sa na pasívnu a aktívnu slovnú zásobu a tiež sluchové vnímanie a čiastočne aj fonematické uvedomovanie. Kurz pre deti od 3 rokov do 5 rokov. Kurz nenahrádza poradenstvo logopéda, iba dopĺňa jeho činnosť (deti zostávajú na hodine bez rodiča).

-názov kurzu-

Program je zameraný na rozvoj oromotoriky dieťaťa. Malé skupiny detí, uzavretý kolektív, rozdelenie skupín podľa veku. Podporný program pre deti od troch rokov so špeciálnou pedagogičkou Katkou Kubasovou.

Ako prebieha hodina, na ktorej je dieťa bez rodiča (vo veku 3 - 5 rokov)?

Rodičia svoje dieťa na kurz privedú a odovzdajú lektorke na začiatku lekcie, vyzdvihnúť si dieťa prídu z krúžku opäť osobne na konci lekcie. Každá hodina má pevnú štruktúru, založenú na striedaní aktivít tak, aby deti aj bez rodičov dokázali hodinu zvládnuť. Lekcia trvá 45 minút.

Čo si treba priniesť so sebou a čo je dôležité počas hodiny?

Na hodiny je dobré dieťatko obliecť do pohodlného oblečenia.

Krúžok bude prebiehať celý školský rok (s výnimkou školských prázdnin a štátnych sviatkov). Termíny budú vypísané vždy na 10 hodín. V tomto kurze neumožňujeme náhradnú hodinu, cena za krúžok je na presne stanovené termíny stretnutí.

O lektorke sa viac môžete dozvedieť na stránke spolupredieta.sk.

Zobraziť bližší popis

Aktuálne termíny pre

Ohýbaj sa, jazýček!

Prebiehajúce termíny

V prípade, že máte záujem aby sme Vás informovali o nových termínoch, prihláste sa, prosím, k odoberaniu noviniek.

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.