Zákaznícka zóna

Grafomotorika, vývin a rozvoj. Prednáška.

Interaktívna prednáška o rozvoji grafomotorických zručností dieťaťa. Ukážeme si konkrétne námety a cvičenia na podporu grafomotorických zručností. Vyskúšate si rôzne farbičky, pastelky, voskovky, nožnice a ďalšie pomôcky, hry, ktoré podporujú rozvoj grafomotoriky. Pre rodičov detí od 1 roka. Prednášku pripravila a vedie špeciálna pedagogička Katarína Kubasová.

-názov kurzu-

Interaktívna prednáška o rozvoji grafomotorických zručností dieťaťa. Ako súvisí rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky? Ako rozvíjať koordináciu  oko – ruka? Prečo je dôležité, aby deti kreslili už od útleho detstva? Aké grafomotorické aktivity sú vhodné v akom veku? Aký formát papieru a kresliaceho materiálu sú vhodné v akom veku? Kedy riešiť správny úchop? Aký vplyv má správny úchop na plynulosť písania v škole? Na tieto a na množstvo ďalších otázok dostanete odpoveď.

Ukážeme si konkrétne námety a cvičenia na podporu grafomotorických zručností. Prednáška pre rodičov detí už od 1 roka. Prednášku pripravila a vedie špeciálna pedagogička Katarína Kubasová.Termín prednášky: sobota 13.10.2018 od 9:30 hod.

Zobraziť bližší popis
Katarína Kubasová

garant kurzu

Katarína Kubasová

Lektorka kurzov Predškolák, Grafomotorika hravo a Tréning fonematického uvedomovania

Špeciálna pedagogička, ktorá okrem univerzitného vzdelania na Pedagogickej fakulte UK, absolvovala viacero odborných seminárov, kurzov či prednášok, vďaka ktorým môže hlbšie porozumieť deťom. Pri práci s deťmi uplatňuje prvky Handle prístupu, Bazálnej stimulácie, Montessori pedagogiky, arteterapie. Zameriava sa na ranú intervenciu, lebo si uvedomuje, aké sú dôležité včasné a správne cielené podnety. Vytvorila intervenčný a stimulačný program Malými krokmi, ktorého cieľom je podporiť správny psychomotorický vývin dieťa a stimulovať jednotlivé oblasti. Pracuje s deťmi predškolského veku a s deťmi s odloženou školskou dochádzkou prostredníctvom autorského programu Predškolák a tiež Tréningu fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina. "Deti sú pre mňa inšpiráciou. Pri práci s nimi si vždy uvedomujem, aké je každé iné, jedinečné. Úspech chce dosiahnuť každé jedno dieťa. Deti so špecifickými poruchami učenia, narušenou komunikačnou schopnosťou či ADHD sú často už na začiatku školskej dochádzky konfrontované s neúspechom a zlyhávaním. Tieto deti potrebujú účinnú pomoc a podporu, vďaka ktorej sa zefektívni ich proces učenia, zlepší sa ich pozornosť a správanie. Tým sa zvýši ich sebahodnota."

Aktuálne termíny pre

Grafomotorika, vývin a rozvoj. Prednáška.

Prebiehajúce termíny

V prípade, že máte záujem aby sme Vás informovali o nových termínoch, prihláste sa, prosím, k odoberaniu noviniek.

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.