Zákaznícka zóna

Podporili nás

Agentúra Jaspis

Ďakujeme za morálnu podporu, aj fyzickú pomoc pri vzniku a rozvoji HAPPY, za poskytnutie webovej stránky, za materiálnu pomoc a za odborné poradenstvo, bez nároku na odmenu.

Crystal Group

Ďakujeme za prípravu a realizáciu novej web stránky HAPPY, bez nároku na honorár.

Photo by Claudia

Ďakujeme za poskytnutie mnohých ilustračných fotografií na propagáciu našej činnosti, bez nároku na honorár.

Pixel Bay

Ďakujeme za ikony na novej web stránke.

Freepik

Ďakujeme za fotografiu ku Jarnému maratónu.

Vy, naši návštevníci, milované lektorky, rodiny a kamaráti

Ďakujeme za pomoc, podporu a nadšenie, bez ktorej by HAPPY nemohlo existovať.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.